close
Premiéra
Poslední šance
Základní údaje o provozovateli televizního vysílání
HBO Europe s.r.o.
IČ 61466786
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7

Údaje umožňující rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem
Adresa pro doručování
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
Tel. +420 261 094 444
Fax. +420 261 094 455
e-mail: sekretariat@hbo.cz

Informace o orgánu vykonávajícím dohled nad vysíláním
Dohled nad provozováním televizního vysílání provádí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2