close
Premiéra
Poslední šance
Podmínky používání

Prohlášení o ochraně soukromí

Oznámení společnosti HBO ohledně ochrany soukromí a osobních údajů

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu na internetové stránce společnosti HBO Europe s.r.o. (dále jen „HBO“). Prohlášení o ochraně soukromí jsme pro Vás připravili za účelem Vašeho seznámení s tím, jak shromažďujeme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje a dále i odpověděli na otázky, které Vás zajímají. Přečtěte si je prosím společně s podmínkami členství v on-line světě HBO. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velice důležitá. Usilujeme o lepší ochranu Vašeho soukromí dle právního řádu ČR a legislativy EU, a proto Vám předkládáme toto prohlášení, v němž jsou vysvětleny naše zásady a postupy v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů a uvádíme zde rovněž, Vaše možnosti ovlivnit předání a zpracování Vašich osobních údajů na těhto stránkách HBO.

HBO se zavazuje chránit Vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Námi shromažďované údaje

Na některých internetových stránkách HBO si můžete objednat naše elektronické věstníky nebo se můžete zapojit do některé z našich online diskusních fór nebo se stát členem on-line světa HBO. Na těchto stránkách mohou být získávány pro shromažďování následující typy informací, které lze použít k osobní identifikaci: příjmení, jméno, datum narození, PSČ, adresa, město, telefon, e-mail a operátor služeb poskytující osobě přístup k vysílání televizních kanálů z produkce HBO.

Vaše osobní údaje bude HBO shromažďovat a používat pouze s Vaším vědomím a souhlasem, a to pro Vaši identifikaci, objednávání a následné používání našich produktů či služeb a dále vyžádání informací o produktech či jiných službách. Souhlas s poskytnutím a zpracováním Vašich osobních údajů můžete poskytnout rovněž na základě Vašich odpovědí na naše obchodní sdělení, průzkumy apod.

Na některých jiných webových stránkách HBO můžete poskytovat informace nebo osobní údaje o jiných osobách. Pokud se například rozhodnete poslat někomu elektronickou pohlednici, uvedete jméno, příjmení a e-mail; pokud se rozhodnete objednat někomu dárek online a chcete-li jej příjemci přímo zaslat, uvedete jméno, příjmení a adresu příjemce. Na těchto stránkách mohou být shromažďovány tyto typy informací o jiných osobách, které lze použít k osobní identifikaci: jméno a příjmení příjemce, jeho adresa, e-mail a telefonní číslo.

V určitých sekcích některých webových stránek HBO lze objednávat produkty, programy a služby nebo se jinak podílet na činnosti a nabídkách webové stránky pouze v případě uvedení osobních údajů umožňujících identifikaci. Na tento požadavek budete vždy upozorněni. Na celé řadě našich webových stránek shromažďujeme rovněž určité informace, které nelze použít k osobní identifikaci, jako například typ prohlížeče, který používáte (např. Internet Explorer), Vámi používaný typ operačního systému, (např., Windows XP) a název domény Vašeho providera internetových služeb. Tyto data získáváme pouze za účelem rozvoje a zlepšování námi poskytovaných služeb na našich internetových stránkách.

Jak tyto údaje využíváme

Někdy údaje využíváme pro komunikaci s Vámi, například v případě vyřízení objednávky našich služeb nebo když Vám chceme oznámit, že jste vyhráli některou naši marketingovou soutěž a zaslat Vám cenu nebo když měníme naše předplatitelské smlouvy, dále v případě, že chceme uspokojit Váš požadavek a zaslat Vám online věstník nebo když se na Vás chceme obrátit ohledně Vašeho účtu u nás.

Údaje, které nám poskytujete o jiných lidech, využíváme tehdy, když jim zasíláme dárky nebo pohlednice. Tyto informace také využíváme pro nabídku našich produktů, programů a služeb těmto lidem, a to pouze pokud s tím tyto osoby vysloví souhlas.

Údaje, které sbíráme v souvislosti s našimi diskusními fóry a skupinami, se používají pro poskytování interaktivních zážitků. Tyto informace používáme pro usnadnění účasti na těchto online diskusních forech a skupinách a občas je využíváme pro zasílání nabídek na produkty, programy nebo služby.
 
Pokud se rozhodnete přispět do našich publikací (např. "dopis vydavateli"), s Vaším souhlasem uveřejníme Vaše jméno a příjmení a další údaje, které jste nám poskytnuli. Shromážděné údaje, které neslouží k osobní identifikaci, někdy využíváme ke zlepšení grafické podoby a obsahu naší webové stránky a tyto nám pomáhají personalizovat Vaši práci s Internetem. Tyto informace můžeme rovněž používat při provádění souhrnných analýz využití stránky a s jejich pomocí Vám rovněž nabízíme naše produkty, programy nebo služby.
 
Předání a přístup k ůdajům

Může se stát, že HBO údaje určené k osobní identifikaci, zveřejní nebo předá třetí straně, a to pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo toto prohlášení. HBO se zavazuje, že nepředá Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud nám k tomu nedáte svůj souhlas nebo pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte.
 
Zástupci a obchodní partneři společnosti HBO (zpracovatelé), kteří mají k Vámi poskytnutým osobním údajům přístup, jsou povinni tyto informace chránit takovým způsobem, který je v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí a zákonem o ochraně osobních údajů a nesmí tyto informace používat pro žádný jiný účel, než je provozování služeb, které poskytují pro společnost HBO.

Pro přístup k osobním údajům, které HBO zpracovává, je oprávněna pouze omezená skupina osob, přičemž pro takovýto přístup existují interní písemné postupy, které jsou pravidelně revidovány. Opatření proti neoprávněnému získání osobních údajů třetí osobou jsou připravena jak na úrovni technické, tak i procedurální, kdy data mohou být poskytnuta pouze následujícím subjektům:
 

HBO v případě Vašeho souhlasu může předat informace a osobní údaje třetím stranám např. obchodním partnerům, na něž se toto oznámení o ochraně soukromí nevztahuje, (např. jiní obchodníci, vydavatelé časopisů, maloobchodní prodejci, databáze a neziskové organizace), kteří Vám budou nabízet své výrobky nebo služby. V případě, že příslušná stránka tyto informace umožňující osobní identifikaci poskytuje jiným subjektům, poskytne Vám možnost, abyste předání informací a osobních údajů či zasílání obchodních sdělení odmítli nebo abyste takové použití zablokovali.

A konečně, webové stránky HBO nebudou informace a osobní údaje, které nám byly poskytnuty, používat ani přenášet žádným způsobem, který nelze zahrnout mezi výše uvedené způsoby, aniž by Vám nebylo umožněno toto nesouvisející použití odmítnout.

Sběr informací stránkami třetích stran a sponzory

Některé naše internetové stránky obsahují napojení na jiné stránky, jejichž postupy a zabezpečení v oblasti informací a zpracování osobních údajů mohou být jiné než naše. Návštěvníci by se měli seznámit s oznámeními o ochraně soukromí na ostatních internetových stránkách, jelikož HBO nemá informace poskytované těmto třetím stranám nebo shromažďované těmito třetími stranami pod kontrolou.

Internetové stránky HBO někdy nabízejí takový obsah (např. soutěže, sdružené sázky nebo reklamy), které jsou sponzorovány třetími stranami nebo na nich mají tyto třetí strany uvedeny své obchodní značky. Na základě těchto vztahů mohou třetí strany získat informace a osobní údaje, které návštěvníci dobrovolně se svým souhlasem poskytují k účasti na činnosti webové stránky. Společnost HBO nemá použití těchto informací třetími stranami pod kontrolou. Webová stránka HBO Vás bude v době vyžádání osobních údajů informovat o vyžádání Vašeho souhlasu, pokud tyto třetí strany mají osobní údaje obdržet a zpracovávat.

Některé internetové stránky HBO umožňují třetí straně s dobrou pověstí, aby se zde prezentovala nebo zde uveřejnila inzeráty, které uvidíte na jejich internetových stránkách. Naše politika v oblasti ochrany soukromí nepokrývá žádné používání informací a údajů, které od Vás získá některý inzerční server třetí strany.
 
Cookies

"Cookies" jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které se využívají pro rozlišení návštěvníků webových stránek a zjištění informací během mnohonásobných návštěv stránek. HBO používá "dočasné" soubory cookie na některých částech internetových stránek.

Používání cookies je standardní praxe mezi internetovými stránkami. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale obvykle můžete nastavením preferencí prohlížeče soubory cookie odmítnout nebo můžete selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud uživatel příjem souborů cookie vypne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce na stránkách dostupné a některé webové stránky se v takovém případě nemusí správně zobrazit.

Náš bezpečnostní závazek

Zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy, které mají zajistit a bránit neoprávněnému přístupu, zachování bezpečnosti dat a správnému používání informací a osobních údajů, které shromažďujeme.
Pro ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů přijímáme přiměřená opatření, která Vám pomohou ověřit Vaši identitu dříve, než Vám bude udělen přístup nebo než bude provedena náprava.
Zvláštní poznámka pro rodiče

Webová stránka HBO, kterou jste navštívili, je jednou z webových stránek HBO, která je určena široké veřejnosti. Máte-li zájem o další informace o našich politice v oblasti ochrany soukromí na stránkách pro děti, naleznete je na oznámení o ochraně soukromí na příslušné stránce pro děti, která Vás zajímá.
Jak se s námi můžete spojit

Pokud máte nějaké otázky nebo obavy ohledně online politiky společnosti HBO zaměřené na tuto stránku nebo ohledně její realizace, můžete nás kontaktovat na adrese privacypolicy@hbo.cz.
 
HBO Europe s r.o.